Cennik          

Przypominamy, że wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju psychoruchowego umożliwia szybkie wprowadzenie   dopasowanej do potrzeb dziecka terapii – stymulacji ruchowej, psychologicznej lub zastosowanie nowatorskich metod pedagogiki leczniczej. Daje ono dziecku niepowtarzalną szansę na wyrównanie zaburzonego rozwoju.

UsługaCena
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaBezpłatnie jeśli dziecko jest objęte programem w naszej poradni, w innym wypadku – 60 zł za 60 min
Diagnoza psychologiczna (wywiad, testy)150-200 zł
Diagnoza pedagogiczna150 zł
Diagnoza pedagogiczna z testem PEP lub testem KORP200 zł
Diagnoza pedagogiczna (sprawność grafomotoryczna)80 zł
Diagnoza trudności szkolnych <dysleksja, dysortografia, dyskalkulia) z konsultacją: psychologiczną, pedagogiczną i (w razie potrzeby) logopedyczną, omówienie wyników i plan terapii300 zł(badanie ryzyka dysleksji dodatkowo 100 zł)
Diagnoza gotowości szkolnej (dzieci 5-6 letnie) z opinią300 zł
Diagnoza logopedyczna80 zł
Diagnoza neurologopedyczna100 zł
Konsultacja psychologiczna70 zł
Konsultacja pedagogiczna70 zł
Konsultacja psychiatryczna90 zł
Sesja terapii rodziców/par (90 min)120 zł
Sesja terapii całej rodziny (90min)120 zł
Indywidualna terapia pedagogiczna (45 min)50 zł
Indywidualna terapia psychologiczna (60 min)70 zł
Terapia logopedyczna (45 min)50 zł
Dogoterapia – zajęcia indywidualne (45 min.)60 zł
Coaching młodzieżowy (60 min)80 zł
Interwencja kryzysowa (sesja indywidualna 60 min)80 zł
Interwencja kryzysowa w domu klienta120-150 zł(w zależności od odległości do m-ca zamieszkania)
Integracja sensoryczna (SI, diagnoza obejmująca 3-4 spotkania)300 zł
Terapia integracji sensorycznej (60 min)70 zł
Terapia ręki (60 min)60 zł
Grupowy Trening Kompetencji Społecznych i Emocjonalnych dla dzieci i młodzieży (90 min)30 zł/osoba(przy grupie co najmniej 5 osób)
Szkoła dla rodziców – zajęcia dla grup co najmniej 5-osobowych(120 min, 10 spotkań z trenerami różnych specjalności)30zł/osoba
Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) – pierwszym polskim znormalizowanym testem do badania aktualnego poziomu rozwoju dziecka oraz do oceny jego właściwości temperamentalnych180 zł
Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MDFR) – nowatorska metoda diagnostyczna opracowana 30 lat temu w Centrum Dziecięcym w Monachium. Stosuje się ją w dwóch wersjach skali – dla dzieci od 1. miesiąca życia do 3. roku życia oraz od 3. do 6. roku życia. Opiera się na etogonalnej metodzie badawczej (obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka). MDFR to nie tylko metoda dedykowana dzieciom ze stwierdzonymi deficytami, ale także doskonałe narzędzie w profilaktyce zaburzeń rozwojowych. Jest to tzw. profilaktyka trzeciorzędowa, którą powinny być objęte wszystkie niemowlęta, zwłaszcza te z grupy ryzyka.
Badanie prowadzą  terapeuci certyfikowani przez Centrum Dziecięce w Monachium
180zł
Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych testów, w tym komputerowych200 zł
Diagnoza kandydatów na rodziny zastępcze i rodziców zastępczych (2-3 spotkania)200 zł
Diagnoza przetwarzania centralnego – Johansen-IAS           (1-sze badanie)Diagnoza przetwarzania centralnego (kolejne badania              w trakcie terapii)200 zł 

150 zł

 Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży:

 

Instruktaż / konsultacja (wiek od 0 do 16 roku życia)

Zajęcia / ćwiczenia – różne metody (30-35 min.)

 

  

40 zł

40 zł

Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych: 

Konsultacja

Terapia Manualna (30-50 min.)

Ćwiczenia metodą BOBATH i/lub PNF (45 min.)

Kinezjotaping

 

  

 

50 zł

60-80 zł

70 zł

15 zł

(cena nie zawiera kosztu taśm)