Sto Pociech w Opolu Lubelskim

„Sto Pociech w Opolu Lubelskim” to Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, działająca od września 2015 roku. Świadczymy profesjonalną pomoc dzieciom kwalifikującym się do programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Opieką obejmujemy także ich rodziny. Jesteśmy jedyną tego typu placówką działającą na terenie powiatu opolskiego. Wspieramy dzieci w rozwoju: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, psychicznym i duchowym. W naszej poradni na dzieci oraz ich rodziców i opiekunów czeka fachowy, zaangażowany i życzliwy zespół specjalistów: pedagogów, psychologów, terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, logopedów i neurologopedów. Współpracujemy również z psychiatrami, neurologami, terapeutami uzależnień, psychoterapeutami, terapeutami rodzin i pracownikami socjalnymi. Prowadzimy także dogoterapię cieszącą się wielkim zainteresowaniem u naszych Podopiecznych. W najbliżej przyszłości planujemy uruchomić także hipoterapię. Nasz zespół nieustannie się uczy, podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, stawiamy na swój własny rozwój osobisty, by móc skuteczniej służyć pomocą innym. Zapraszamy!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo–rehabilitacyjnych i terapeutyczno–edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Może dotyczyć rozwoju motorycznego, emocjonalnego, społecznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku, podnoszenia kompetencji społecznych dziecka poprzez treningi umiejętności społecznych itp. Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

12743858_1672698639664910_7733813548756810788_nDSC_0877

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Gwarantuje ono każdemu dziecku (z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) oraz jego rodzinie bezpłatne, wielospecjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju. Aby włączyć dziecko do programu wczesnego wspomagania rozwoju nie jest konieczne orzeczenie o niepełnosprawności.

W jaki sposób dziecko może zostać objęte programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Kwalifikacja dziecka do WWR odbywa się na podstawie  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą mogą wydawać zarówno przez publiczne, jak i niepubliczne (prywatne) poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Można ją uzyskać także w naszej poradni. Podstawą do wydania opinii o WWR jest wniosek, który można uzyskać w naszej poradni bądź pobrać klikając tutaj. W odróżnieniu od poradni publicznych,  nie stosujemy rejonizacji związanej z miejscem zamieszkania. Mamy własny zespół opiniujący, który przeprowadzi badania: psychologiczne, pedagogiczna i logopedyczne, a jeśli to konieczne również diagnozy lekarskie i diagnozę z zakresu integracji sensorycznej (SI). Jeśli zachodzi potrzeba objęcia dziecka WWR rodzic lub opiekun prawny otrzyma opinię – nieodpłatnie, jeśli dziecko pozostaje w terapii w naszej poradni, odpłatnie, jeśli dziecko ma być objęte WWR w innym miejscu. Jeśli nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka WWR zespół opiniujący wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka WWR.

Przeprowadzenie właściwej diagnozy ułatwi nam dostarczenie przez Państwa możliwie najobszerniejszej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania dziecka. Chodzi o zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, opinie z przedszkola itp.

Szanowni Państwo, zatroskani Rodzice!

Być może niepokoicie się, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo. Zachęcamy do kontaktu się z naszą placówką (lub inną poradnią psychologiczno-pedagogiczną). Wysłuchamy Was, doradzimy, a jeśli się zdecydujecie, wszechstronnie zdiagnozujemy Wasze dziecko. Mamy do dyspozycji doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów SI, a także lekarzy-w tym psychiatrów i neurologa dziecięcego. Dysponujemy niemal wszystkimi metodami diagnostycznymi dla małych dzieci dostępnymi na rynku polskim. Pracujemy z dzieckiem tak, aby wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości jego rozwoju.

Z poważaniem
Joanna Mirowska-Wieczorek
Właściciel i Dyrektor
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego