Terapia psychologiczna

Psychoterapia to oddziaływanie mające na celu poprawę funkcjonowania człowieka na wielu płaszczyznach jego życia. Wsparciem obejmujemy zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Terapia pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązaniu zgłaszanego problemu. Spodziewanymi efektami są:

-Ustąpienie lub minimalizacja zgłaszanego problemu
-Lepsze zrozumienie motywów swojego postępowania oraz postępowania innych osób
-Poprawa komunikacji i współdziałania z innymi
-Bardziej efektywne rozpoznawanie własnych potrzeb
-Podniesienie samooceny
-Redukcja lęków

Terapia rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, na których terapeuta rozpoznaje problem. Następnie następuje kwalifikacja do rodzaju terapii. Spotkania odbywają się 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 minut. W naszej Poradni pracujemy w 2 nurtach: psychodynamicznym oraz behawioralno-poznawczym.

Podejście psychodynamiczne zakłada, że trudności których doświadczamy są wynikiem naszej struktury wewnętrznej. Człowiek, oprócz świadomej części, zawiera również nieświadomą i to w niej w większości ukryte są przyczyny objawów. Terapeuta stara się zrozumieć życie psychiczne Pacjenta, jego emocje oraz nieświadome pragnienia i konflikty.

Psychoterapia behawioralno-poznawcza opiera się na założeniu, że większość trudności bierze się z niekonstruktywnego, nawykowego sposobu reagowania, lub myślenia. W terapii behawioralnej terapeuta koncentruje się na analizowaniu sposobu widzenia świata przez Pacjenta oraz wprowadzaniu nowych, bardziej korzystnych zachowań.

 

Oferta dla dzieci 

Formy pomocy:
– Diagnoza potencjału intelektualnego, emocjonalnego i osobowościowego dzieci i młodzieży.
– Opiniowanie o indywidualnych, specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów.
– Konsultacje, porady, diagnoza w zakresie oceny i wspierania rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego małego dziecka.
– Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna
– Ćwiczenia rozwijające pamięć, myślenie, koncentrację i uwagę dzieci
– Psychoterapia dla dzieci i młodzieży cierpiących na zespół stresu pourazowego
– Psychoterapia dzieci i młodzieży z depresją, stanami lękowymi, nadmiernym onieśmieleniem.
– Psychoterapia dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą.
– Psychoterapia młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi wieku dojrzewania.
– Konsultacje, rozmowy wspierająco – edukacyjne dla rodziców dotyczące spraw związanych z wychowaniem dzieci.
– Konsultacje, rozmowy wspierająco – edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych.

 

Oferta dla osób dorosłych

 

Terapia indywidualna jest skierowana do osób, które:
– Odczuwają smutek, przygnębienie, lęk
– Mają trudności ze snem, koncentracją,
– Nie radzą sobie ze stresem,
– Były uczestnikami lub świadkami traumatycznego wydarzenia np. Przemoc, gwałt,
– Mają poczucie pustki, bezsensu życia, alienacji,
– Są w żałobie po stracie bliskiej osoby
– Doświadczają trudności w relacjach z rodzicami, dziećmi, współmałżonkiem, partnerem, szefem,
– Są zaniepokojone swoim zachowaniem lub zachowaniem swoich bliskich np: zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, u dzieci – specyficzne trudności w nauce, zaburzenia rozwojowe,
– Cierpią z powodu choroby somatycznej, zaburzeń psychicznych
– Chcą się nauczyć obniżać napięcie i stres
– Są zainteresowane rozwojem osobistym,

 

Terapia rodzinna jest skierowana do osób, które:
– Odczuwają trudności w komunikacji z pozostałymi członkami rodziny (często wybuchają kłótnie, zarówno o rzeczy ważne jak i o drobiazgi, podejmowanie wspólnych decyzji wydaje się niemożliwe, pojawia się poczucie niezrozumienia, osamotnienia
– Znajdują się w kryzysie – członkowie rodziny zastanawiają się nad rozwodem, separacją lub doświadczyli trudnej sytuacji – np. zdrady, śmierci członka rodziny
– Przeżywają trudności wychowawcze – np. dziecko zaczyna zachowywać się „dziwacznie”, inaczej niż do tej pory
– Borykają się z chorobą jednego z członków rodziny ( np. nowotworem, anoreksją, chorobą psychiczną)

Istnieje możliwość zorganizowania grupy terapeutycznej (max 12 osób) zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.

Przeprowadzamy również diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.